Spis treści


  1. Wstęp
  2. System przetwarzania danych

Propozycje na przyszłość:
  • Podstawowe składniki XML: .xml, .xsd, .xslt
  • XML - czyste dane
  • Dlaczego XSD jest ważny
  • Podstawowe elementy XSD