piątek, 26 października 2012

System przetwarzania danych

Zanim przejdziemy do XML kilka słów na temat elementów składających się na system przetwarzania danych. Co to w ogóle jest?

Wyobraźmy sobie, że chcemy zarejestrować działalność gospodarczą. Musimy wypełnić wniosek. Wniosek trafia do urzędnika, który go rejestruje, czego efektem jest np. nadany numer REGON, NIP i parę innych informacji.

Wyobraźmy sobie, że robimy to przez internet (wyobrażamy sobie sytuację idealną a nie odtwarzamy w wyobraźni o wiele ciekawszą polska rzeczywistość): 
 1. Zakładamy sobie konto przedsiębiorcy.
 2. Wypełniamy formularze wniosków
 3. Wnioski są zapisywane w bazie danych
 4. Jesteśmy informowani o nadanych nam numerach identyfikacyjnych
 5. Urzędnik może edytować wybrane dotyczące nas informacje ale też może sobie zrobić zestawienie wybranych informacji dotyczących przedsiębiorców
 6. My w każdej chwili (po wejściu na nasze indywidualne konto) możemy zaktualizować dotyczące nas informacje
Czynności te umożliwia system przetwarzania danych, składający się z następujących elementów:
 1. Bazy danych
 2. Warstwy wizualizacji
 3. Warstwy przetwarzania informacji 


Baza danych - to nic innego jak zestaw tabel. Kolumny tabeli odpowiadają podziałowi ze względu na rodzaj informacji (np. imię, nazwisko, miejscowość itd.). Wiersze tabeli odpowiadają kolejnym egzemplarzom obiektów, których cechy podzielone są na kolumny.

Wizualizacja - czyli to co widzimy na ekranie monitora. Formularz do wypełniania danych, raport czy tabelka z zestawieniem przedsiębiorców to warstwa wizualizacji informacji.

Przetwarzanie - to warstwa, do którego żaden z użytkowników nie ma dostępu. To program, który odpowiada za prawidłowy przepływ informacji. Gdy wysyłamy informacje wprowadzone do formularza, program przetwarzający dane "wkłada" zawartość pola formularza o nazwie "imię" do odpowiedniej komórki tabeli, gdzie kolumna o nazwie "imię" przecina się z wierszem o identyfikatorze tego konkretnego przedsiębiorcy. Podobnie jeśli chcemy zobaczyć zestawienie przedsiębiorców w województwie lubuskim, program wybierze odpowiednie komórki i przekaże do warstwy wizualizacji, która w odpowiedni sposób wyświetli je na ekranie.

Informacje dodatkowe:
 • Każde pole w formularzu ma przypisaną do niego kolumnę w tabeli.
 • Pole w formularzu zatem służy do definiowania wartości zmiennej.
 • Kolumna w tabeli służy do przechowywania wartości zmiennej.
 • Zmienna to pojedyncza informacja na temat jakiegoś bytu, np. przedsiębiorcy.
 • Zmienna powinna mieć opisany format (będzie o tym później)
 • Pole formularza powinno mieć reguły walidacyjne, czyli warunki określające kiedy to, co  wpisujemy w pole formularza ma wartość w aktualnym kontekście dopuszczalną 
 • Dobrze jest, gdy oprogramowanie do wprowadzania i edycji informacji (formularze) jest odseparowane od oprogramowania do tworzenia raportów i zestawień (dlaczego? o tym przy innej okazji)


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza